Hur växer mögel på grönsaker?

Mögel kan spridas snabbt på livsmedel, inklusive bröd, ost och grönsaker. Om du hittar ett litet område av mögel på en grönsak, du kan ignorera det drabbade området och fortfarande rädda grönsaken, men du kan förhindra eller begränsa mögeltillväxt genom att förstå hur och varför Svampen växer.

Miljöförhållanden

Även om tusentals mögel sorter finns, behöver var och en av dem fukt för att växa. Om dina grönsaker växer i fuktig miljö, om du förvara dem i kylskåp med överflödigt kondens eller ens om grönsakerna själva är fukt rika, har de en hög sannolikhet för att utveckla aktiv mögel när man kommer i kontakt med mögelsporer. Genom att hålla grönsaker torr eller frysta, kan du förhindra mögeltillväxt alldeles.

Vegetabiliska sammansättning

Grönsaker, är till sin natur, den perfekt grogrunden för mögel. Grönsaker--som alla växter--innehåller cellulosa i deras cellväggar, och mögel växa mycket väl på cellulosa material. Cellulosa ger de nödvändiga näringsämnena för inaktiva mögelsporer att bli aktiva och multiplicera. Som mögelsporer absorbera dessa näringsämnen, börjar kemiska reaktioner uppstå, vilket resulterar i spridningen och utseende av levande mögel.

Mögelsporer

Oavsett vilka miljöfaktorer, kan inte en grönsak utveckla mögel om inte mögelsporer är närvarande. Tiny mögelsporer ständigt färdas genom luften och bosätta sig på nya ytor. Genom att hålla dina grönsaker täckt, kan du hindra mögelsporer från avgörande på dem. Om du lämnar dem ute i fria, har mögelsporer större chans att komma i kontakt med grönsaker. Om riklig fukt finns på grönsaker, börjar mögelsporer gror.

Sprida mögel

Mögel sprider sig snabbt på grönsaker. Om du har flera grönsaker i närheten med varandra och en av dem utvecklar mögel, kan de andra snabbt följa efter. Som ett resultat, bör du alltid ta bort mögliga grönsaker när du hitta dem, och antingen kasta dem borta eller skära bort mögliga regionen.

Andra faktorer

Om du odla dina egna grönsaker utomhus, kan de utveckla mögel under sin tillväxtfas om vissa faktorer finns. Förutom hög luftfuktighet, kan grönsaker utveckla mögel om de växer i ett område saknar solljus, eftersom fukt kan inte avdunsta lika snabbt och begränsad solljus hämmar photosynthesis, försvaga växten. Också, om du har flera grönsaker växer i ett litet utrymme, kan hämma luftcirkulation och orsaka fukt förblir instängda.