Hur tråd LV lampor

Hur tråd LV lampor

Installera låg spänning (LV) lampor är ett gemensamt husägare projekt eftersom LV lamporna är säkrare att arbeta med än vissa andra typer. Detta beror på att LV lampor vanligtvis kör på en 12 eller 24 voltskrets som minskar risken för skador av elektrisk ström. Låg spänning lampor kopplas med hjälp av två ledare. En tråd levererar kraften till ljuset medan den andra ger en nödvändig väg tillbaka till källan. Särskilda anslutningar används tråd ljuset, vilket gör att du installerar dem i en vind.

Instruktioner

•Lossa två terminaler på baksidan av låg spänning ljus transformatorn med en skruvmejsel. Tryck in ena sladden i varje terminal och dra åt dem ned.

•Köra kabeln till första ljuset med den mest direkta sökvägen möjligt att minimera den kabel du behöver.

•Sätt kabeln från ljus och tråd från transformatorn i spåren av kabel-kontakt. Nära kontakten tills det låses på plats. Detta tvingar metallklingor i varje tråd, att skapa anslutningen.

•Köra kabeln till nästa ljus och upprepa processen med att ansluta ljuset till tråd med kabelkontakten.

Tips & varningar

  • Hålla transformatorn unplugged från kärlet tills alla ledningarna är klar.