Hur till sätta fast dörren av ditt hem när det inte radas upp med låsning hålen

Ytterdörrar används ofta och utsätts för temperaturförändringar regelbundet. Över tiden, gångjärn skruvarna kan lossna och temperaturförändringar kan orsaka på ramen eller dörr för att expandera eller kontrakt. Dessa frågor leda till ett lås som inte längre ställer upp med strike plattan. Problemet är lätt fastställbara men måste åtgärdas så snart det är märkt för att undvika eventuella ytterligare skador på gångjärnen, dörr eller ram.

Instruktioner

•Kontrollera gångjärnet skruvar för att se om de har dragit från ramen. I så fall ta bort skruvarna att gångjärnet och ersätta med skruvar i samma eller något större diameter och minst 1 tum längre som passar genom gångjärnet monteringshål.

•Kontrollera klyftan mellan toppen av dörren och ramen. Om det är inte enhetliga hela vägen över, lossa en uppsättning gångjärn skruvar två varv en skruvmejsel och dra åt den andra uppsättningen skruvar två varv på en skruvmejsel. Dra åt det övre gångjärnet om dörren luta ner och nedre gångjärnet om dörren luta upp.

•Ta bort strejken tallrik skruvar och strike plattan. Flytta och markera den nya platsen i plattan. Mejsel omkretsen för att storlek och borra i ramen 3/4 tum med en borr storlek av låsa bulten. Ersätta strike plattan.