Hur till rensa upp ett hem uppvärmning olja överhörningen

Hemma uppvärmning olja spill normalt ske i början av eldningssäsongen när olja leverantörer är nya eller obekanta med huset de betjänar. Överfyllt tankar kan orsaka ett spillområde spill i en källare. Stora spill och utsläpp utanför hemmet kräver tjänster av en professionell. Oavsett storleken på utsläppet, bör flammor och andra antändningskällor flyttas bort från den. Stäng ugnen fläkten, och öppna fönster för att ventilera området. Med försiktighet, kan du rensa upp ett spill som omfattar mindre än 1 gallon av eldningsolja.

Instruktioner

•Spread en generös mängd av kattsand över utsläppet. Att strö tid att absorbera oljan.

•Placera på gummihandskar för att förhindra hudirritation och ösa absorberas kullen med en spade i fördubblad soppåsar.

•Om nödvändigt, upprepa steg 2 tills all olja absorberas.

•Rengör hårda ytor som golv och väggar med tvål och varmt vatten. Det kan vara nödvändigt att upprepa de lokalvård för att ta bort lukten helt.

•Rengör alla porösa material i området, såsom kläder, gardiner och mattor. Upprepa vid behov.

Tips & varningar

  • Bära gamla skor eller stövlar, och ta bort dem innan de kommer andra delar av huset, att förhindra spårning olja.
  • Eldningsolja är ett farligt ämne. Andas olja ångor i ett slutet utrymme kan orsaka yrsel, illamående, öga, näsa och hals irritation. Frisk luft kommer brukar lindra dessa symtom. Täcka din hud för att undvika hudirritation.
  • Hålla soppåsar, gummihandskar och skor du används utanför tills de kan plockas upp för bortskaffande.