Hur till omvänd spänning till watt

Hur till omvänd spänning till watt

Volt mäta "trycket" i det elektrostatiska fältet som tvingar en elektrisk ström från en punkt till en annan. Ampere mäta graden av elektrisk ström som passerar per sekund. Watt mäta hur mycket ström som tillhandahålls av en viss ström vid en viss spänning.

För att uttrycka det mer enkelt, ampere berätta hur mycket ström reser, volt berätta hur mycket kraft det har och watt berätta hur mycket arbete det kan göra. Därför kan du inte konvertera volt watt om du inte vet ampere.

Instruktioner

•Identify specifikation etiketten längs baksidan eller undersidan av apparaten. Om det inte är det, kan du också kontrollera användarhandboken eller kontakta tillverkaren.

•Locate strömstyrka och spänning beloppet på etiketten. Till exempel kan en elektriska torktumlare har en strömstyrka på 30 och en spänning på 240. Skriv ned värdena med de lämpliga förkortningarna: v. för spänning och amp. för strömstyrka.

Den grundläggande ekvationen är: ampere x volt = watt.

•Multiply två nummer på kalkylatorn. För att använda det elektriska torktumlare exemplet, ger 30 ampere multipliceras med 240 volt en produkt av 7200. Således är av torktumlaren wattal 7200.

Tips & varningar

  • Du kan också dela upp wattal av strömstyrka att beräkna spänningen. Exempelvis om en elektrisk torktumlare har en effekt av 7200 och en strömstyrka av 30, 7200 dividerat med 30 lika med 240 volt.