Hur till få byggnadslov för ett Garage

Hur till få byggnadslov för ett Garage

Även om städerna varierar på sina krav på bygglov, kräver nästan alla kommuner ägaren att ha garage bygglov godkänt innan du påbörjar något arbete. Om du arbetar med en entreprenör att utforma ditt garage planer, bör han kunna guida dig genom processen. Om du bygger garaget själv, måste du kontakta lokalen bygga koder administratör att ta reda på vad du måste göra. Garaget kan genomgå en eller flera kontroller innan sitt slutliga godkännande.

Instruktioner

•Utveckla ditt garage planer. Förutom arkitektoniska planer måste du strukturella planer och en plan för webbplatsen. Beroende på hur utarbeta planerna är, du kan behöva ha en byggnad som tillåter, plus en att täcka det elektriska, mekaniska och VVS arbeten. Vissa kommuner kräver också en rivning tillstånd att ta bort eventuella befintliga struktur där du bygger nya garaget. Om byggnaden ligger under stadens storleksbegränsningar, du kanske inte behöver en byggnad tillstånd. Du kan, men behöver en zonindelning tillåta.

•Gather informationen som behövs för webbplatsen planen. Inkludera dimensioner av egenskapen fodrar, total yta på partiet, gatan servitut, avståndet mellan byggnader, ny bana och dimensioner på nya garaget. Webbplatsen planen bör också Visa betyget i hela partiet som betyget från garage infarten att stävja. Ange platsen för brandposter, avlopp, vattenledningar, dagvatten och elstolpar också.

• Besök lokala byggnaden koder kontoret att plocka upp formulären tillstånd. Fyll dem. Lämna in ansökan, webbplatsen planen, arkitektoniska plan och strukturellt plan. Tänk på att det kan vara avgifter i samband med ansökan.

•Komplett bladet check som styrelsens planering skickar till dig om det begär ytterligare information.

•Välj upp bygglovet. Ställ in bygga inspektioner vid lämpliga tidpunkter under uppförandet av garaget och efter dess slutförande.

Tips & varningar

  • Beroende på din stad, kan du ha en tidsgräns på dig att slutföra ditt garage. Typiskt, den här gången är ett år, men du kanske att be om en förlängning.
  • Även om du kanske kan göra det faktiska byggandet av garaget, kan du behöva anlita en arkitekt att skapa webbplatsen planen, arkitektoniska plan och strukturellt plan. Detta kan verka som en onödig utgift, men det kan spara dig en hel del tid att få din garage tillståndet godkänt.