Hur skarva eluttag

Hur skarva eluttag

Om du installerar en 120 volt eller ett 240 volt kärl, kommer att installera ett nytt eluttag i väggen kräva strippning och skarvning ledningar. Dina eluttag måste vara fast och ansluten till en brytare på din tjänst panel för att möjliggöra El tillgänglig till elektriska apparater och anordningar och skarvning gör denna anslutning. Innan du installerar ett eluttag, se till att inaktivera effektbrytaren på panelen service.

Instruktioner

•Starta brytaren ut på panelen service för eluttag som du arbetar på.

•Strip ca 1 tum av isoleringen av kablarna på kärlet med hjälp av kombination strippan. För att framgångsrikt band, sätt in kabeln i rätt storlek på kombinationen strippan och krama handtaget. Twist strippan och dra strippan från kabeln för att ta bort isoleringen.

•Strip källan trådar att du vill skarva med eluttaget.

•Placera avskalade ledningarna sida vid sida och, med den BANVAKT tång, hålla båda trådarna. Twist trådarna tillsammans medurs för att bilda en tät spiral. Snitt cirka 1/4 till 1/2 tum av två sammanfogade trådarna med den BANVAKT tång.

•Sätt tråd muttern ordentligt på den sammanfogade trådarna och twist tråd muttern medsols. Vira eltejp runt botten av den gemensamma jordbrukspolitiken att täcka alla exponerade tråd.