Hur rengör mögel städare mögel?

Hur rengör mögel städare mögel?

Mögel är som någon annan svamp i att det börjar som ett frö eller "spore," landar på en gästfri yta och uppslag. Mögel städare använder ett antal olika metoder för åtgärder, som alla börjar genom att döda mögel.

Mögel ekologi

Efter landning på en yta skicka mögelsporer ut rötter kallas hyfer, som filial ut och gå tillsammans bildar ett nätverk som kallas ett mycel. Hyfer grepp eller tränga igenom ytan på vilka mögel landar. Chitin (den primära komponenten i insekt skal) är den viktigaste komponenten i mögel hyfer.

Antimykotika

De flesta kommersiellt tillgängliga medel mot svamp/antimold medel fungerar genom att attackera ett protein som mögel använder för att tillverka ett enzym som kallas ergosterol. Svampen använder ergosterol för att reglera vätskeflöde genom cellväggarna; utan denna kemikalie, de kitina hyfer falla sönder och skrumpna upp. Andra antimykotika, såsom flukonazol, itrakonazol och vorikonazol, fungerar genom att förstöra cellens DNA.

Ytaktiva ämnen

Efter mycel desintegrerar på cellulär nivå, förlorar sitt grepp om vad det fast vid. Efteråt, är ta bort mögel helt enkelt en fråga om att införa ett ytaktivt ämne (tvättmedel) för att torka döda mögel från ytan. Antimikrobiella medel som blekmedel, ammoniak, alkohol och vinäger kommer att döda de flesta typer av mögel, men de innehåller inte tvätt-och du kan behöva ta bort den efter det dör.