Hur ofta bör du ändra Honeywell HEPA-Filter?

Det beror på hur ofta

HEPA hem luftfiltret bör bytas ut vart tredje år under normala användningsförhållanden eller vart femte år om den används, enligt guiden Honeywell.

Kontrollera lampan

LED ljuset motsvarar HEPA-filtret kommer flash och pip varje 10 minuter när filtret behöver bytas ut.

Nedersta raden

Ersätta HEPA-filtret minst en gång i fem år, som föreslås i Honeywell manualen. Handboken inte anger skillnaden mellan normal och lätta användning, så kolla indikatorn LED ljus ibland för HEPA filter ersätter krav.