Hur man VINTERBONA en vattensprinklersystem

Hur man VINTERBONA en vattensprinklersystem

Trädgårdsmästare använder vanligtvis sprinklersystem vatten en gräsmatta och trädgård hela våren, sommaren och ibland hösten säsonger. Men skadade på vintern de normalt inte behöver dem och i vissa fall kallt väder kan dem om de fortfarande innehåller vatten. Det är bäst att rensa system av vätska och förbereda dem för vintern istället för att riskera skador som måste repareras på våren.

Instruktioner

•Starta vredet off som driver vattnet till sprinklersystemet.

•Dränera vatten ur glasr÷r genom att öppna avlopp ventilerna. Hålla dem öppna för ungefär två timmar att se till att allt vatten som kan rinna ut är borta. Öppna återflödet ventilen också. Använda tång om ventilerna är svårt att öppna.

•Ta bort sprinklerdysor så att vatten rinner ut genom cheferna samt ventilerna. Lämna huvuden bort så att de inte skadas under vintern.

•Ställ upp en luftkompressor nära huvudsakliga vattnet stängs av och placera munstycket på kompressorn slangen in i avloppet öppning närmast den platsen. Blås ut luften genom systemet för att tvinga ut alla kvarvarande vatten.

•Stop timers på systemet och koppla bort strömmen för den kalla årstiden.

•Koppla in öppningar där sprinklerdysor finns normalt. Helt enkelt placera en liten plastbit över öppningen och använda ett gummiband för att hålla den på plats.