Hur man upptäcker en kolmonoxid läcka i ditt hem

Kolmonoxid är en färglös, luktfri gas som kan ha skadliga effekter, inklusive dödsfall, om det läckte ut i ditt hem. Detektering av potentiellt dödliga gasen är både viktigt och svårt. Använda flera metoder mot kolmonoxid läcksökning i hemmet till mest effektivt förhindra sjukdom eller värre. En kombinerad ansträngning av vaksamhet, förebyggande underhåll och utbyggnad av censorer hjälper dig upptäcka gasen så snart som möjligt.

Instruktioner

•Recognize tecken på kolmonoxid gift, om de påverkar medlem i hushållet. Vanliga tecken på kolmonoxid exponering inkluderar trötthet, huvudvärk, yrsel och förvirring. Symtom ofta matcha dessa symptom i samband med influensa, men omfattar inte värk i kroppen som ofta åtföljer influensa.

•Beställ inspektioner och underhåll av all av din hushållsapparater som drivs av gas. Har din gasspis och ugn inspekteras samt din skorsten att hitta och reparera läckor som kan leda till kolmonoxidförgiftning.

•Byt ut några apparater ansåg potentiella källor till en kolmonoxid läcka. Välj nya apparater som är testade och godkända av The American Gas Association eller Underwriters laboratorier.

•Installera kolmonoxid detektorer i hela hemmet. Inte definiera detektorer inom fem fot av ditt hem ugn och andra gasdrivna apparater för att undvika falskt positiva avläsningar.

•Byt batterier i varje detektor två gånger årligen för att säkerställa en väl fungerande av detektorerna.