Hur man testar för metan i vattnet

Hur man testar för metan i vattnet

Metangas kan hittas i vattnet i många hem som får sitt vatten från en brunn. Av metan förekommer naturligt eller resultat av industriella processer såsom gasborrning, deponi nedbrytning och rening av avloppsvatten. Om du misstänker att ditt vatten innehåller metangas, är det mest tillförlitliga sättet att ta reda på att anlita en certifierad provning företag att genomföra en analys av ditt vatten. Men du kan genomföra en enkel testa dig själv som kommer att ge en indikation på om ditt vatten innehåller metangas.

Instruktioner

• Få en stor plastbehållare med en smal hals som kan spärras av.

•Fyll behållaren med vattnet du vill testa. Lämna några inches av luft i toppen.

•Seal behållaren omedelbart.

•Vänta ungefär en halvtimme att tillåta någon metangas att ackumulera överst i behållarna.

•Öppna behållaren och omedelbart passera en upplyst match över öppningen. Om du ser en kort låga vid öppnandet av behållaren, har du förmodligen metan i ditt vatten.

Tips & varningar

  • Du kan hitta en lista över företag i ditt område som är certifierade för att genomföra metan upptäckt genom att kontakta din lokala eller statliga hälso-avdelning.
  • Medan metangas i dricksvatten inte anses vara en hälsorisk, kan ansamling av metangas i ditt hem eller andra slutna utrymmen vara en explosionsrisk.