Hur man testar för en het tråd i ett gammalt hus

Gamla hus byggda före 1940 används en kombination av tenn och koppar för elektriska ledare. Trådarna var dirigerat igenom en serie av porslin knoppar rör. Till skillnad från våra diversifierad effektbehovet i dag var el på den tiden främst används för elektrisk belysning. Efter många år, kan den vita färgen av lackerade-cambric trasa isolerade neutral tråd ha bleknat till svart, färg på heta tråd. Ett test för att avgöra den heta kabeln i ett gammalt hus kan utföras med några verktyg och grundläggande elektrisk krets know-how.

Instruktioner

•Ta bort en ljus byta locket med hjälp av lämplig skruvmejsel. Vrid locket skruvar moturs. Växeln skall vara i läge "Off".

•Känn trådarna på vardera sidan av växeln genom att placera sonden av testaren nära en av tråd terminaler. Vid inte sonden direkt till ledningarna.

•Kontrollera testare för angivande av makt. Oavsett vilken tråd indikerar förekomst av makt är het tråd.

•Reattach växeln täcka och fäst den genom att dra åt skruvarna medurs.

Tips & varningar

  • Några gamla hus använder samma neutrala tråd för flera växlar och försäljningsställen. Se till att alla växlar är "Off" och att inga försäljningsställen som används under provet.
  • Outlet ledningar kan testas på samma sätt som switch ledningarna.