Hur man testar en lampa Ballast

Hur man testar en lampa Ballast

Lysrör är rör fyllda med gas. För gas inuti för att glöd, måste en elektrisk ström köra igenom den. En glödtråd som kör genom glödlampan lyser vita varma när den barlast som den är kopplad till skickar en elektrisk ström genom den. För ballast ska fungera, måste det att ge en konsekvent nivå av elektrisk ström. Felaktig reaktorer kan flimra eller göra ett brummande ljud. Testa ballasten hjälper dig avgöra om den är felaktig.

Instruktioner

•Vrid lampan i barlasttankarna moturs och skjut det ur ballasten. Kontrollera lampan efter tecken på skador och brända områden. Byt ut lampan om den är skadad, och slå på ljuset för att testa den.

•Kontrollera lampan så är det nuvarande för ballasten du använder. Leta efter H-nummer markerade på ballasten. Använd detta nummer på elförsörjning shop för att hitta rätt lampa för din ballast.

•Ta bort locket i slutet av ballast med en skruvmejsel. Inspektera ballast för tecken på läckande olja. Ballasten måste ersättas om det finns ett oljeläckage.

•Ställ in en multimeter till funktionen kontinuitet. Touch sonder av multimeter till var och en av trådarna leder från insidan av ballast ut till lampa glödtråden. Kontrollera att kablarna har en ständig kontinuitet genom att läsa multimeter. Ersätta barlasten om det inte finns en konstant spänning.