Hur man testar en 240-volts uttag

Hur man testar en 240-volts uttag

I USA verksamma de flesta större hushållsapparater, som spänner och kläd, på 240 volt elektricitet. En 240-volts uttag får dess ökade effektuttag från att ha två standard 120-volts heta sladdar från panelen service till två separata stolpar eller terminaler, på kärlet. För att testa en 240-volts uttag, måste du kontrollera varje terminal på kärlet separat, då måste du testa de två heta kablarna tillsammans.

Instruktioner

•Vrid voltmetern på och sätta det på 240-volts inställningen.

•Sätt mätaren är positiva sonden på vertikala kortplatsen på höger sida av utlopp. Infoga negativa sonden in i hålet på botten av utlopp. Mätaren bör läsa 120 volt.

•Ta bort positiva sonden från den vertikala slot på höger sida av utlopp. Sätt positiva sonden i vertikala kortplatsen på vänster sida av utlopp. Med negativa sond fortfarande in i det nedre facket på utloppet, stå mätaren igen 120 volt. Detta bekräftar att både 120-volts kretsar fungerar korrekt.

•Sätt endera av Mätenhetens sonder i lodräta springor på höger sida av utlopp. Sätt den andra sonden i vertikala kortplatsen outlet s vänster. Om mätaren läser 240 volt, inom några volt Hursomhelst, fungerar uttaget.

Tips & varningar

  • Ytterst försiktig när arbetar runt hög spänning, eftersom det kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall om misskötts.