Hur man tar bort vatten från en underjordisk Petroleum Tank

Hur man tar bort vatten från en underjordisk Petroleum Tank

Det är en bra idé att ta bort vatten från din petroleum tank innan den kan orsaka skada på tanken eller din utrustning. När du placerar en petroleum tank under jord, kan vatten sippra in i tanken. Detta vatten kan rosta tanken med tiden och måste tas bort. Vatten är tätare än mest raffinerade petroleumprodukter och kommer att sjunka till botten. Detta vatten kan pumpas ut efter blandningen har fast.

Instruktioner

•Öppna tanken och låter röken att försvinna. Se till att det finns inga gnistor eller öppen eld nära öppningen.

•Anslut slangar till styv PVC. Den styva delen kommer att fungera som en sond och att du kan nå botten av tanken.

•Anslut den flexibla slangar till pumpen och kör slangen inne i öppningen. Kontrollera att röret blir ända till botten av tanken eller du kommer att pumpa bränsle istället för vatten.

•Sätt skopan på outlet slangen och pumpen tills du kan se bränslet i tydlig röret. Pumpa en liten mängd bränsle ur tanken att se till att allt vatten har tagits bort och sluta pumpa.

Tips & varningar

  • När du tror att du har avslutat, se till att du flytta röret till ett annat område av tanken. Tanken kanske inte nivån på botten.
  • När du ersätter din bränsletank, köpa en ny med ett avloppsrör, graderade botten och ett avlopp linje för att ta bort vatten.
  • Aldrig arbetet runt en underjordisk petroleum tanken med gnistor eller öppen eld närvarande.
  • Inandas inte rök.