Hur man styr Fire mjöldagg i äppelträd

Hur man styr Fire mjöldagg i äppelträd

Fire blight är både täta och destruktiva bakteriell sjukdom hos äppelträd. Det är svårt att bekämpa eftersom det utvecklar och sprider sig snabbt. Du kan lätt känna igen symtom på brand fördärv, så fel diagnos är osannolikt. Dessa inkluderar shriveling och missfärgning av blommor, skott, lemmar och skada poäng, tillsammans med delar av död vävnad kallas cankers. Tan bakterier sekret från trädet tidigt på våren. Leta efter grenar med ändar som svärtade och kröp in i distinkta "shepherd's skurkar." Använda kulturella och kemiska kontrollen för att hålla elden blight skador till ett minimum.

Instruktioner

•Plant sjukdomsresistenta arter av äppelträd, som Honeycrisp, Liberty och Red Delicious. Inte plantera de minst-resistenta sorter, inklusive Fireside, Honey Gold och rika. Även om motstånd inte likställa att ingen risk för sjukdom, blir det bättre dina chanser att friska apple Trädens tillväxt, särskilt om du fortfarande har problem med eld blight årligen.

•Styr kulturella sedvänjor, inklusive vattning, beskärning och gödsling, för att minska risken för brand mjöldagg. Plantera träd endast på platser med full sol och väl dränerande jord. Undvik att vattna under blommande. Tillämpa kvävegödsel endast som krävs, enligt mark testresultat. För mycket gödsel kommer att uppmuntra nya tillväxten, som är mest mottagliga för brand mjöldagg. På samma sätt beskära träd under säsongen vilande vid torrt väder att undvika stimulera överdriven tillväxt på våren eller att skapa sår för bakteriell post.

•Håll insekt pest nivåer låga för att förhindra möjlig sjukdom sprids. Vissa insekter, som leafhoppers, skapa sår i träd som kan fungera som en öppning för brand blight bakterierna. Tillämpa ett insektsmedel enligt etikett riktningar och använda god kulturell praxis för att minimera denna potential.

•Använd en kopparbaserad fungicid eller en streptomycin sulfat innehållande spruta på årliga eller svåra infektioner. Tillämpa fungicider flera gånger som blommar utveckla och öppna. Fortsätta tillämpa fungicid med fem dagars mellanrum på dagar när temperaturen når minst 60 grader F, tills blommande är över, ger råd till University of California Integrated Pest managementprogram. Start när blommorna faller, kontrollera träd på veckobasis för tecken på infektion och beskära ut sjuka lemmar så snart som möjligt.

•Prune sjuka grenar från vilande träd att förhindra övervintring av brand mjöldagg. Göra nedskärningar minst 4 inches nedanför sjuka områden. Ta bort tuktade material från området och förstöra det för att förhindra återinfektion.

Tips & varningar

  • När beskärning sjuka lemmar, sterilisera din klippverktyg mellan nedskärningar genom att doppa dem i en lösning av en del blekmedel till nio delar vatten.
  • Koppar fungicider orsaka ibland ärrbildning, med risken öka frukt mognar frukt.