Hur man stoppar mjöldagg

Hur man stoppar mjöldagg

Mjöldagg är en urskillningslös svampsjukdom som angriper ett brett utbud av träd och växter. Spore-burna sjukdomen etablerar sig på fallna skräp och avlövning och inom små sprickor i vissa träd och växter. Etablerade sporer ligga vilande under vintermånaderna och är sopat till friska-områdena av anläggningen under de svala, regniga perioderna av våren. Aggressiv och obehandlade fall av mjöldagg kan orsaka fula skador växtens blomma, frukt och blad. När upp i tid, är mjöldagg dock enkelt behandlas och förebyggas.

Instruktioner

•Var förebyggande åtgärder för att hålla din träd eller växter från att bli smittade. Hålla anläggningens område fritt från skräp och avlövning. Håll dina krukväxter i väl ventilerat, soliga områden. Se till att all frukt tas bort från dina fruktträd under den sista skörden.

•Prune dina växter och träd för att ta bort död, döende och skadade grenar, stjälkar och blad. Komplett alla beskärning styckningsdelar med steril sekatörer och undvika alla beskärning styckningsdelar omedelbart efter regn eller när de grenar och blad är våta. Tunna ut tätt foliated delar av dina träd att upprätthålla bra luftflöde och frisk cell utveckling hela trädets inre.

•Water och mata dina växter och träd regelbundet för att bibehålla en kraftig tillväxt. Sund tillväxt är deras naturliga försvar mot infektioner. Vattna dina växter och träd vid markytan för att hålla bladen torka. Upphöra med gödningsmedel program mot slutet av sommaren till mitten av hösten så att den nya tillväxten tillräckligt med tid för att härda innan dess viloperioden.

•Treat ditt träd och växter med en svampdödande spray avsedd för mjöldagg infektioner din särskilda anläggningar eller träd. Tala med en trädgårds- eller trädgårdsarbete specialist för val av bistånd.

•Spray din anläggning eller trädets lövverk grundligt med svampdödande spray att se till att alla områden täcks ordentligt. Behandla växten eller träd i början av våren bara efter den regniga perioden att minska risken för infektion. Behandla infektioner med svampdödande spray-behandlingar så snart infektionen identifieras.

•Delay svampdödande behandlingar för allvarliga infektioner som uppstår under sensommaren eller hösten, eftersom behandlingarna kommer att vara ineffektiva. Skär bort allvarligt infekterade områden från växten eller träd, inklusive smittade blad, grenar och stammar. Kasta bort gräsklippet ordentligt för att förhindra spridning av sjukdomen till andra området vegetation. Tillämpas de svampdödande behandlingarna på dessa träd tidigt på våren att förhindra mjöldagg nysmittade.