Hur man startar en snöslunga med en Choke

Choken på en bensindriven snöslunga motor är avsedd att hjälpa motor start när det är kallt. Choken fungerar genom att stänga luftintaget för att producera en rikare gasblandning i motorns brännkammare. Operativa choken kan vara kontraproduktivt intuitiv, särskilt om det har gått sex månader sedan du senast använde utrustningen.

Instruktioner

•Ställ in choken på fullt (vilket betyder stängt).

•Starta motorn enligt tillverkarens instruktioner, inklusive tre till fyra pumpar på bränsle primer innan dra antändning sladden eller trycka på startmotorn.

•Minska mängden choke långsamt över flera minuter genom att justera choken spaken tills motorn värms upp.

•Öppna choken ända när motorn är igång smidigt. Ha inte någon choke när motorn fungerar normalt; Detta kommer att orsaka överdriven bränsleförbrukning och kan översvämma motorn, vilket gör att stänga ner.