Hur man skär Pavestone stödmur Caps

Stödmur caps vila på stödmurs top block lager och ge väggen ett snyggare utseende. När du installerar mössor, märke hur varje cap har en slät sida. Detta fungerar bra tills du kommer till hörnet, då du är kvar med en utsatt mjukt slut som får förlänga ytterligare förbi stödmur än du vill. Ett speciellt verktyg, kallas en giljotin cutter, skär den gemensamma jordbrukspolitiken till lämplig storlek och luckrar upp de mjukt slutet. Hyra en giljotin fräs på din lokala järnaffär.

Instruktioner

•Measure stödmur från den senaste installerade cap slutet till hörnet. Lägg till det lämpliga inches i mätningen till upprätthålla den gemensamma jordbrukspolitikens överhäng runt hörnet. Överföra denna mätning till den gemensamma jordbrukspolitiken pavestone och markera den gemensamma jordbrukspolitiken med en penna eller krita.

•Sätt den pavestone gemensamma jordbrukspolitiken under giljotinens blade. Rada upp penna eller krita linje med bladet. Vrid den giljotinen sidhandtagen tills pavestone är säkrade på plats.

•Sätt ena foten på giljotinen att stabilisera det och ta tag i spaken med båda händerna. Snabbt dra ner på spaken till splittra pavestone locket längs linjen. Dra spaken tillbaka upp och ta bort skära pavestone cap.

Tips & varningar

  • Bära skyddande glasögon när du skär pavestone mössor.