Hur man skär en metall blinkande

Hur man skär en metall blinkande

Metall blinkande har många användbara funktioner i hemmet. Det används för att försegla övergången områden mellan pitch förändringar i tak och att försegla översta locket av eldstäder längs utsidan av en skorsten. Skära metall blinkande kan vara den svåraste delen av installationen om verktygen är inte tillgängliga. Skärande snips utformad för styckning blinkande är det perfekta verktyget ska användas för att göra detta jobb går lättare.

Instruktioner

Skuren metall blinkande

•Sätt metall blinkande på en plan yta där det lätt kan bearbetas.

•Measure för önskad storlek av metall blinkande krävs och markera med en penna eller en markör för att indikera skära linjen. Torget med hjälp av en rak kant för att säkerställa en rak linje skärs. Använd handskar och skyddsglasögon samtidigt skära metall blinkande för att undvika nedskärningar och exponering för potentiella flygande skräp.

• Starta vid kanten av metall blinkande med skärande snips och använda dem som en sax skulle användas för att skära papper. Skär längs linjen gjorde med rak kant samtidigt långsamt minska med snips.

•Fortsätt skära ut ytterligare sektioner av metall blinkande som behövs med hjälp av samma process.

Tips & varningar

  • Alltid mäta längden ska tas ut minst två gånger innan styckning till säkerställa att rätt dimensioner uppnås.
  • Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med metall blinkande och plåt.