Hur man Mitren liggande timmer

Hur man Mitren liggande timmer

När du installerar landscaper virke, skapar en person som gillar att uppmärksamma detalj gerings nedskärningar i slutet av varje timmer så timbers gå tillsammans med precision i stället för bara laskning vraket tillsammans. En bra Sammansatta geringssåg kommer att hjälpa dig i processen att göra spetsiga nedskärningar snabbt, effektivt och korrekt.

Instruktioner

•Locate justering vredet för sågbladet. På de flesta Mitra sågar, justering knopp är beläget direkt framför maskinen och fästen till tabellen. Du kommer att se en runda metall mätare med nummer på det.

•Starta vredet moturs för att låsa upp den och rotera nålen på handtaget för att skära önskad vinkel. Exempelvis om du planerar att skapa ett 90 graders hörn med ditt virke, ställa in mätaren i 45 grader.

•Vrid handtaget medurs för att låsa bladet på plats.

•Sätt den liggande timmer på bordet och tryck den mot baksidan staket på bordet. Hålla den på plats med en hand.

•Dra avtryckaren på motor och lägre sågbladet i trä i en långsam men konsekvent sätt. Håll den trä stadigt och inte låta det gå.

•Let gå av avtryckaren efter sågen skär genom botten av trä och låt sågbladet komplett stannar. Höja bladet ur trä.