Hur man mäter räcken till trappor

Stair räcken är en viktig säkerhetsfunktion i trappor. Byggnormer på de flesta platser kräver ledstänger för trappor med mer än två steg. Installera ledstänger 34-38 inches från framkanten av trappa slitbanan. Kontrollera med din lokala kommun att verifiera att dessa krav och mätningarna uppfyller byggnormer i ditt område.

Instruktioner

•Placera en nivå lodrätt på framkanten av undersidan av trappan trampa, även kallad en trappa TRAPPNOS. Använd tejp mått att mäta upp 32 inches på nivån. Använd en penna för att markera 32 inches för höjden av räcket. Upprepa med framkanten av den övre trappa TRAPPNOS.

•Mark platsen för slutet av räcke placering för både övre och nedre kanter de räcken till trappor.

•Placera en sträng eller krita linje på topp- och 32-tums märken och utöka till toppen och botten ändarna på platsen för färdiga räcket.

•Measure avståndet på sträng eller krita linjen mellan toppen och botten av ändarna på platsen för färdiga räcket.