Hur man mäter fukthalten i vetekornen

Hur man mäter fukthalten i vetekornen

Fukthalten i vetekorn används som en indikator på grain kvalitet och påverkar priset på spannmål när det säljs. För mycket fukt kan också leda till problem lagra säden, som bakterier och mögel trivs i mörka, fuktiga lagringsbehållare. Fuktmätare finns tillgängliga för att beräkna fukthalten i spannmål, men metoden direkt ugn är mer exakt.

Instruktioner

•Var ett prov av korn. Var noga med spannmål lagras i en tillsluten behållare tills testning för att förhindra avdunstning av vatten.

•Weigh ut 2 till 3 gram av korn.

•Spela in den exakta vikten av din säd. Detta är den våt vikten (w).

•Torr säden i en ugn. Vete mjöl boken rekommenderar 130 grader i en timme.

•Kyl säden till rumstemperatur.

•Weigh spannmål igen. Detta är det torra väger (d).

•Subtract på torr vikt från våtvikt (w-d).

•Divide antalet från steg 7 av våtvikt (w). Antalet bör vara en decimal mindre än 1.

•Multiply med 100. Detta är procent fukthalten i spannmål vete.

Tips & varningar

  • Var försiktig när du tar bort säden från ugnen, det blir varmt.