Hur man kan minska bullret från Windows

Hur man kan minska bullret från Windows

Få saker är mer påträngande eller besvärande än oönskade ljud som du har ingen kontroll över. Det självklara valet är att helt enkelt stänga fönstret, i hopp om att på något sätt göra de felande ljud gå bort. Lägg till några andra ljud-absorberande strategier för att döfva den ännu mer brus.

Instruktioner

•Häng tunga draperier över fönstret och håll dem stängda. Tunga tyget absorberar ljudvågorna.

•Installera bullerdämpande plastfilm till fönsterrutorna på insidan av fönstret. Denna plastfilm minskar möjligheten för glaset att vibrera, vilket minskar överföringen av ljud.

•Plant buskarna framför och i området omedelbart runt fönstret i fråga. Buskage absorberar buller innan det når fönstret.

•Grow ivy eller en annan klättring vinrankor på yttre väggen som innehåller fönstret bullriga. Massan av murgröna blad och stjälkar kommer att dämpa buller som det når väggen. Om du inte trimma vinrankorna från framför fönstret, absorberar de ytterligare ljudvågor.

•Plant lövskog skugga och vintergröna träd omger området med deras bullerdämpande massa. Även om lövträd förlorar sina löv på vintern, absorberar massa grenar i kala trädkronorna buller.