Hur man kan inspektera en elektrisk sladd

Hur man kan inspektera en elektrisk sladd

Normal, dagligt bruk kan skapa slitage och tår på de elektriska sladdarna kopplade till hand verktyg och bruksföremål. Förlängningssladdar är ofta skadade på grund av missbruk, att dra sladdar över marken, gå på dem eller kör över dem. Nicks och sprickor som verkar mindre kan orsaka allvarliga elstötar och sliten eller exponerade kablar kan leda till elektriska bränder. På grund av dessa risker, bör du regelbundet kontrollera elektriska sladdar på små apparater och elverktyg.

Instruktioner

•Lossa elektriska nätsladden från vägguttaget före inspektionen.

•Kontrollera kontakten på sladden för sprickor. Kontrollera kontakten för böjda, skadade eller saknade stift. Ägna särskild uppmärksamhet åt den grundstötningen prong, att se till att det inte är skadad eller saknas. En skadad grundstötning stift kan orsaka elektriska skador på enheten, eller elektrisk stöt.

Visuellt kontrollera sladden efter tecken på slitage som sprickbildning eller slita i isoleringen. Kontrollera för utsatt eller bare kopparledningar, särskilt där plug och sladd ansluter.

•Köra din fingrar längs elektriska sladden att känna för osynliga skador. Känsla för nicks, sprickor, eller någonstans i sladden känns sprött och unflexible.