Hur man installerar uteplats Overhead takstolarna

Takbjälkar av en uteplats overhead tjänar två huvudsakliga syften. De är avsedda att hålla fast overhead på plats, och de är avsedda att lägga till dekoration till din uteplats. Uteplats overhead takstolarna är måttligt lätt att montera och installera.

Instruktioner

•Lay ut din uteplats overhead takstolarna på golvet eller marken för att se hur de ska titta på din overhead. Ordna dem exakt hur du vill att de ska visas. Detta är din chans att se till att du har tillräckligt material innan du sätter igång och göra några ändringar till din design innan du börjar installera dekorativa takstolarna.

•Decide hur långt ifrån varandra kan du installera dem och vad, om något, mönster du vill gå på din takstolarna.

•Carve mönster i din takstolarna om du önskar. Överväga att skapa böjda mönster i takstolarna eller helt enkelt färgning takstolarna för extra effekt i din uteplats overhead. Oavsett hur du väljer, är det viktigt du skapar design eller dekorera din takstolarna innan du installerar dem.

•Installera takbjälkar genom att fästa ena änden i redovisningen som är kopplad till ditt hus och placera det i en galge. Sedan vila i andra änden på en balk. Se till att du hänga dem på plats och sätt som du vill.

•Nail rafter reglar Hanger med galvaniserad spik. Stärka gemensamt med orkanen slips.