Hur man installerar magnetiska skåp fångster

Magnetiska skåp fångster ger resistens mot skåp dörrar så de inte svänga fritt när du öppnar och stänger dem och så små barn kan inte enkelt öppna dörrarna och få in rengöringsmateriel. De är inte svårt att installera, och det tar bara några minuter.

Instruktioner

•Mark plats inuti skåpet där du sätter den magnetiska sidan av skåpet fånga. Du bör markera platsen i övre eller nedre hörnet som är mittemot gångjärnen.

•Stäng skåpet dörr och markera där vidrör det märket du redan gjort. När fläckarna är uppradade, är du redo att installera de magnetiska skåp fångsterna.

•Centrera magnetiska sidan av fångsten under eller över (beroende på om du sätter märket, längst upp eller längst ned i skåpet) märket inuti skåpet, och hålla den på plats med en hand medan du startar en cross-huvud skruv in i den med den andra.

•Använd den borrmaskin (inställd på ett mycket lågt vridmoment så du kommer inte att skala trät av skåpet) att borra skruven i fångsten och fäst den till skåpet.

•Centrera platt, metall neutronbomb sidan av fångsten på märket du gjort på skåpdörren, hålla den på plats medan du startar en skruv i det och borra det i dörren. När du har bifogat båda bitar av den magnetiska fångst, stänga dörren och se till att bitarna är uppradade och dörren motstår öppnas. Om det finns motstånd, har du installerat den första magnetiska fångst. Upprepa alla steg för varje skåpdörren.