Hur man installerar ett vatten flöde strypningen

Ett flöde strypningen hjälper till att begränsa eller blockera mängden vatten som kommer ur din showerhead. Det finns två typer av restrictors som du kopplar till din showerhead. Först kallas en inre flöde strypningen; den är placerad inne i röret där din showerhead fäster. Andra kallas en extern flöde strypningen. Det är fast mellan röret och duschen. Oavsett vilket som du väljer, ett vatten flöde strypningen minskar vattenförbrukningen avfall och kan hjälpa till att sänka din vattenräkning.

Instruktioner

Inre flöde strypningen

•Skruva ur duschen från vattenledning på väggen.

•RUB vissa flytande tvål runt trådarna i vattenpipa att göra det lättare att sätta tillbaka showerhead.

•Sätt den inre flöde strypningen framför brickan som finns inuti den showerhead hals.

•Reattach duschen. Dra åt ordentligt.

Externa flöde strypningen

•Skruva ur duschen från vattenledning på väggen.

•RUB vissa flytande tvål runt trådarna i vattenpipa och runt trådarna på båda sidor av den externa flöde strypningen.

•Skruva externa flöde strypningen på vattenpipa.

•Sätt showerhead till slutet av den externa flöde strypningen. Dra åt ordentligt.

Tips & varningar

  • Välj en inre flöde strypningen med samma diameter som röret dusch att säkerställa en perfekt passform.