Hur man installerar ett badkar avlopp

Hur man installerar ett badkar avlopp

Badkar har en avloppssystemet som är också ansluten till overflow röret av badkaret. Avlopp kan börja ruttna när vatten mineraler äta bort på beläggning över avloppet. Avloppet omslaget kan bryta samt rören under. Om avloppet bryter, badkaret låter inte ut vatten ordentligt och överflöd, som förhindrar översvämningar av badkaret, kan bli felaktig. Ersätter ett badkar avlopp är inte lika upprörande som det kan tyckas.

Instruktioner

•Skruva ur overflow plätera av badkar och dra ut den övre kopplingen från inuti översvämningen. Använd tång för att dra hårt om det behövs.

•Kapa ett snäpp till avloppet täcka längst ner i badkaret med en bågfil. Göra inte skär i badkaret under. Passar en mejsel i skåran och knacka mejseln försiktigt med en hammare för att ta bort avloppet locket.

•Montera ersätter avlopp montering enligt förpackningen.

•Placera en pärla av täta runt avloppet fläns. Glida gummibrickan som kommer med rinna över flänsen.

•För på avloppsröret till placera och tryck ner. Torka upp några täta som tränger ut.

•Anslut overflow plattan och koppling och infoga på plats. Skruva ner.

•Skruva i avloppet täcka på dräneringshål i botten på badkaret med hjälp av ett par tång.