Hur man installerar en franska avlopp på en befintlig källare

Det enklaste sättet att installera en fransk avlopp på en befintlig källaren är att installera avlopp i matjorden runt utsidan av ditt hem. När du bestämmer vilken sida av ditt hus har den högsta gården, vet ni där vattnet i källaren kommer från. En fransk avlopp går runt väggen med högsta marken och runt de två angränsande väggarna. Detta cirkulerar vattnet runt din foundation och förhindrar att den rinner i din källare.

Instruktioner

•Kapa en 6-inch-wide-by-24-inch-deep dike i marken ungefär 72 inches bort från din stiftelse med en skärmaskin eller spade.

•Sätt 2 inches av floden grus i botten av diket. Detta ger kolsyrat substrat så vatten kan sippra in i korrugerad stupröret.

•Sätt stuprör med hålen nedåt. Detta hindrar smuts från igensättning hål. Om hela avloppsröret har hål i den, placera en mesh stuprör skärmen över röret innan du lägger den i diket.

•Täcka avloppsröret med floden grus. Stoppa när gruset når 1 tum från toppen av marken.

•Täcka floden grus med smuts.

•Plant gräs över smutsen, och hö halm under i gräset för att hålla fåglar från att äta gräs utsädet.