Hur man installerar en dränkbar damm Pump

En dränkbar damm pump används i dammar och fontäner för att flytta vatten, antingen över ett vattenfall eller genom en fontän. Skiljer sig från en sump pump, de är gjorda för att köra 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan, vilket gör att du kan njuta av din damm på någon timme. Pumpar är klassade i gallons per timme (GPH) pumpas och finns i modeller, från 70 GPH för en liten inomhus fontän till 6000 GPH för ett stort utomhus vattenfall. Dessa pumpar ger syre för fisk och ofta drar vatten genom ett filter och upp och över ett vattenfall, att göra underbara vatten låter som slappna av oss och lägga drama till trädgården.

Instruktioner

•Placera din pumpa upp från botten av dammen. Om pumpen suger in damm skräp, kan det göra det köra långsammare och så småningom förkorta pumpens livslängd. Placera pumpen på en aska block eller en stapel av stenar att hålla bort damm botten.

•Sätt en bit av slangar till utgången av pumpen.

•Clamp klämma slangen fast på pumpen med slangen.

•Fäst den pumpen till den under delen av en fontän eller köra den upp och över ett vattenfall.

Tips & varningar

  • Ren din damm pump för att säkerställa lång pumpens livslängd.
  • Använd alltid en GFCI eluttag. Det kommer att skära av elektricitet direkt om vattnet når utloppet.