Hur man installerar en 2-tums trä Blind sladden lås

Hur man installerar en 2-tums trä Blind sladden lås

Två-tums trä persienner liknar vanlig aluminium eller plast mörkar, utom de har träribbor. Lamellerna är 2 inches bred, och är kopplade genom med rep precis som vanliga persienner. En sladd lock är en mekanism i toppen av den headrail som håller sladden på plats så du kan hålla mörkarna öppen på någon nivå. Om sladden låsa på trä persienner raster, måste du installera en ny.

Instruktioner

•Ta bort mörkarna från fönstret genom att dra headrail gratis från bostäder. Lägga mörkarna på en plan yta. Använd en Philips-skruvmejsel ta bort locken på vardera änden av headrail, om din träpersienner har dem.

•Untie knut i hissen snoddar. Dra sladdar upp genom hålen i headrail.

•Sätt sladdar under först pin på vänster sida av sladden låsa, och över det runda stiftet i mitten. Trä binder med rep under tredje PIN-koden och sedan driva dem genom hålen i headrail.

• Tryck sladd lås församlingen i huset på headrail så det är precis ovanför hålen i headrail. Baksidan av sladden lås församlingen kommer fäst i plats i läppen av headrail.

•Retie knutar i sladdar. Skjut gavlar tillbaka över ändarna av headrail. Ersätta träpersienner i inhysa över fönstret.