Hur man installerar eluttag i ett Garage

Hur man installerar eluttag i ett Garage

För vissa husägare är ett garage mer än en plats att parkera sina bilar eller använda som lagringsutrymme. Vissa människor använder deras garage som workshops. Om så är fallet, kan eluttag vara en premie med numrera av verktyg och utrustning du behöver för att slutföra olika projekt. Du kan installera eluttag i olika områden i garaget till dina behov.

Instruktioner

•Välj de platser där du installerar uttagen. Följ lokala byggnormer när det gäller avstånd och höjd.

•Installera elektriska rutorna på marknader. Om garage väggen är oavslutade, installera nya-arbete elektriska lådor på pinnskruvarna. Om väggen är klar, lokalisera reglarna med en regeldetektor och sedan klippa ett hål i gips vid reglarna med en Gips såg. Använda en elektrisk låda gamla-arbete för en färdig vägg.

•Köra en elektrisk kabel från ditt hem största kabel-TV till uttag.

•Punch ut knockout hålen på outlet lådor och bild kabeln genom dem.

•Ta bort omkring en tum av höljet runt kabeln med en wire strippa eller verktyg kniv och sedan ta bort ungefär 1/2-tum av isolering från de individuella ledningarna.

• Anslut kablarna från den elektriska kabeln till skruvarna på utloppet, följa tillverkarens instruktioner.

•Wrap eltejp runt terminalerna på sidorna av utlopp.

•För utlopp i lådan och skruva fast den till rutan.

•Skruva plattan täcker till utloppet.

•Installera andra butiker, med samma metod.

•Hire en elektriker att ansluta kablarna till ditt hem viktigaste elektriska fält. De flesta kommuner kräver detta.

Tips & varningar

  • Om inte du är bekväm installation uttagen, hyra en elektriker göra hela projektet.