Hur man hittar en golvet reglar Under mattan

Hur man hittar en golvet reglar Under mattan

Golv bjälklag lägga till stöd i en våning som sträcker sig över ett öppet utrymme. Reglarna är under golvet, hjälpa den att stödja mer vikt, och håller längre utan knäckning eller lider skada. De är normalt gjorda av antingen naturlig eller konstruerad virke, och är vanligtvis placerade mellan två och 20 fot från varandra, beroende på golvet. Att hitta en befintliga golvet reglar i ett golv som är heltäckningsmatta kräver någon utredning.

Instruktioner

•Pinch i utkanten av mattor i hörnet av ett rum med ett par vass tång och dra upp på mattan. Detta lyfter det upp så du kan se pad undertill.

•Dra upp plattan så har du tillgång till undergolvet. Det är där du hitta reglarna.

•Sök för två rader av naglar nära varandra. Varje rad i naglar anger en reglar och avståndet mellan rader anger hur långt reglarna är fördelade över rummet.

•Measure avståndet mellan spik rader, och då springa måttbandet över golvet att uppskatta där andra bjälklag är utan att behöva dra upp mer av mattor.

•Placera mattor tillbaka ner när du har hittat reglarna.