Hur man gör med butan tändare

Hur man gör med butan tändare

När en butan lättare tar slut vätska eller inte längre fungerar, kasta många människor helt enkelt tändarna ut utan att beakta miljöpåverkan. Studier i Kanada har visat att butan är inte bara cancerframkallande för människor, men bidrar också till bildandet av marknära ozon. Ozon på marknivå kan skada människors hälsa och växtlighet. Även om det finns endast en liten mängd butan kvar i ljusare, kan det vara farligt och farliga för miljön.

Instruktioner

•Ta din lokala avfall management agency och fråga hur de rekommenderar du kasta din butan tändare. Städerna hålla ofta farligt avfall dagar lokala län kontor för allmänheten att släppa av farliga material för bortskaffande. Bestämmelserna varierar mellan städer. Vissa platser kräver att farligt avfall är individuellt säckar innan tappas. Andra städer accepterar inte tändare i sina farligt avfall centrum.

•Lagra dina begagnade butan tändare i en påse som isolerats från annat skräp.

• Håll denna väska på en sval och torr plats tills du kan avyttra tändarna ordentligt, enligt rekommendationerna från din stad.

Tips & varningar

  • Undvik att kasta din butan tändare i öppen eld. De kommer att explodera och kan orsaka skada.