Hur man gör en naturlig damm större & djupare

Hur man gör en naturlig damm större & djupare

Naturliga dammar är attraktiva trädgård funktioner som fungerar som tillflyktsorter för naturliga djurlivet. Normalt bildar en damm där grundvattennivån är nära ytan, eller där en fördjupning i marken är varunder av ett ogenomträngliga skikt, som massiv sten eller lera.Förstora en naturlig damm innebär att arbeta med naturen för att öka området i vilket vatten kan samla in, utan att skada ekologin eller vattennivån.

Instruktioner

•Pump del av dammen vatten i en behållare som en gamla badet eller plaskdamm för barnen. Detta skapar en säker plats för vilda djur, fiskar och växter bort från dammen under förlängning arbetet.

•Pump resten av vattnet från dammen, rädda vilda djur och växter som pumpning fortskrider. Om dammen har en konstant inflödet av vatten, gräva en depression framför vattentäkt, sjunka pumpen i depressionen och pumpa bort vattnet innan det träder huvuddelen av dammen. Ta hand inte att pumpa humuslager vatten in i närheten ren strömmar eller floder eftersom det kan skada andra andra akvatiska livsmiljöer.

•Enlarge ytan av dammen genom att gräva bort bankerna tills önskad storlek uppnås. Först ta bort gräs sod och växter, placera dem i närheten men från din arbetsplats.

•Deepen dammen genom att ta bort silt från botten. Om dammen sitter på ett lager av ogenomträngliga jord såsom lera, se till att inte gräva genom lagret. Om du misstag bryter mot det vattentäta skiktet, reparera skadan genom att fylla hålet med puddled lera.Lossa och ta bort stenar och tunga föremål med hjälp av en bända bar.

•Byt ut gräs sod och andra växter runt kanterna på dammen, som täcker den exponerade jorden för att minska jord avrinning i dammen. Låt dammen för att fylla på naturligt och, så snart som möjligt återgå räddade flora och fauna till dammen.