Hur man gör 2 förlängning stegar en byggnadsställning

Hur man gör 2 förlängning stegar en byggnadsställning

Måla eller reparera en hög mur kan vara omöjligt utan att använda en byggnadsställning. Flytta en delutdrag stege från plats till plats är tidskrävande, långtråkig och osäkra. När du arbetar på en hög struktur som väggar, tak, fönster och ytterväggar, är det bäst att bygga ställningar. Det enklaste och enklaste sättet att göra byggnadsställningar är med två multipurpose förlängning stegar och en planka. Detta sparar tid och energi, och gör arbetsmiljön säkrare.

Instruktioner

•Justera båda multipurpose förlängning stegar så de bildar en "A." Detta gör att du kan glida i styrelsen mellan stegpinnarna.

•Placera tillägget multifunktionella stegar 8 till 12 fot ifrån varandra, beroende på storleken av styrelsen. Stege stegpinnar bör möta varandra.

•Känn styrkan i din styrelse genom att placera varje ände på en låg rung på varje stege så styrelsen är nivå. Gå långsamt över hela linjen. Det bör böja något. Om du hör knakande ljud behöver du en tjockare styrelse.

•Bestäm höjden för byggnadsställningar och skjut ändarna av styrelsen mellan lämpliga stegpinnarna på varje stege.

Tips & varningar

  • Använd en tredje multipurpose förlängning stege för ytterligare stöd i mitten av trä styrelsen.
  • Testa din byggnadsställningar innan du justerar det faktiska höjd. Om styrelsen bryter, kan allvarlig skada uppstå.