Hur man förhindrar översvämningar i en jordkällare

Innan uppfinningen av modern kyl bevarade många människor överskott korn och färska grönsaker genom att placera dem i en sval, mörk underjordiska rum kallas en jordkällare. Vissa människor fortsätter att bygga root källare i dag för samma ändamål. För långtidsförvaring, rummets temperatur bör ligga under 60 grader Fahrenheit och luftfuktighet bör på 90 procent. Val av lämplig plats och lämplig avrinning hjälpmedel att hålla en jordkällare från översvämningar.

Instruktioner

•Construct jordkällare av schaktning i en sluttning eller brant sluttande marken. Naturliga lutning hjälper regnvatten och smältande snö att dränera bort normalt.

•Grade marken eller golvet så att vatten kommer in strukturen flyter mot ingången och bort från innehållet i källaren.

•Installera perforerad PVC rör från inre leder till en yttre omkretsen dike för att avleda vatten från strukturen.

•Lay ner några inches av grus på golvet jordkällare att öka dränering. Ett lager av grus hjälper till att hålla luftfuktigheten konstant samtidigt som vatten rinna ner i marken i stället för att samla på bottenvåningen.

•Build jordkällare ovan marken om platsen har en hög grundvattennivå eller om marken är olämpligt för utgrävning. Att svalka i källaren, täck den med plastfolie och minst två fötter av smuts som ympats med gräs eller hö balar för isolering.