Hur man förhindrar mögel växer på en tegel skorsten

Mögel är saprotropic, vilket betyder att den samlar sin mat från fuktiga, döda organiska beståndsdelar. Fyra saker behövs för mögel att propagera: syre, en näringskälla, ett visst temperaturområde och fukt. Fukt är lättaste att styra när striderna mögel. Om mögel inte kan gror, inte kan då det överleva. Detta kräver fukt för att starta processen och fortsatt fukt för den att växa. En tegelsten skorsten är lätt tillgänglig för fukt, men det finns åtgärder för att stoppa formen visas.

Instruktioner

•Lägg till zink remsor till och runt skorstenen. Regn mixar med zink (som också har koppar) remsor och förhindrar mögel växer. Om detta inte är något du kan göra sedan kalla en takläggning företag för att installera detta för dig. Det kommer att vara relativt billig och kan installeras i en kort tid.

•Inköpt kommersiella produkter som kommer att stoppa tillväxten av mögel på din skorsten. Se avsnittet resurser nedan för en produkt som kommer att åstadkomma detta.

•Ta bort överhängande grenar. Dessa begränsar solljus och hjälpa mögelsporer att gro. obegränsad.