Hur man fixar knäckt kalksten sättsteg och slitbanor

Hur man fixar knäckt kalksten sättsteg och slitbanor

Kalksten trappan består av två delar; morgonpigga och slitbanor. Däckmönstret är det avsnitt som du kliver, medan ståndaren är den vertikala ytan mellan varje steg. Kalksten är ett starkt material, kan sättsteg och slitbanor utveckla sprickor i ytan. Istället för att installera nya steg, fixa sprickan själv.

Instruktioner

•Placera en liten bit av kalksten på en arbetsyta. Ta en hammare och försiktigt pundet lappar av stenen, krossa det till ett pulver som är ungefär lika stor som granulat av socker. Göra tillräckligt pulver att bilda en filler för sprickan.

•Köra en våt svamp över den knäckt yta på kalksten trappa, fukta det och området runt den.

•Sätt kalksten pulvret på en bricka eller andra ren arbetsyta. Lägga till trä bindemedel, blanda det med pulvret med en spackel. Lägg till limmet tills den bildar en pasta.

•Fyll sprickan på kalksten trappan genom att trycka klistra in i den. Gälla tills den når ytan av sprickan. Låt pastan torka över natten. Slipa bort eventuellt överskott tills den trappa riser och slitbanan är släta.