Hur man fixar knäckt Fönstren gränserna

Slitage kan orsaka sprickor i fönsterkanten, kallas även ramen. Detta är särskilt vanligt på yttre ramar, som ofta förfaller från fukt och solljus. Sprickor i ramen ta ifrån inredningen och gör ditt hem se gammal. Du kan förnya Fönstren av laga sprickor, stora eller små, vid gränserna, oavsett om ramen är inne eller ute.

Instruktioner

•Torka damm och smuts från fönsterkarmen med en fuktig trasa. Att ramen torka.

•Släta wood filler i sprickan i ramen med hjälp av den medföljande applikatorn eller en spackel.

•Ta bort överflödigt wood filler från ramen med en trasa. Låt den wood filler att torka ordentligt.

•Paint över den fyllda sprickan med en pensel. Detta behövs bara om wood filler är en annan färg än ramens färg.