Hur man fixar en ljus uttag

Många gånger en person kanske tror att de har en bränd ut glödlampan i en fixtur bara för att få reda på att en helt ny lampa inte fungerar. Om du bekräftar att det finns el som levereras till fixturen, kan problemet vara uttaget. Problemet med en dåligt fungerande uttag är oftast att trådarna har lossnat. Reparera uttaget kan ske inom loppet av några minuter och med mycket få verktygen.

Instruktioner

•Locate och stäng av kretsbrytaren som levererar el till fixturen, om armaturen har en nätsladd och kan vara urkopplad.

•Ta bort skugga eller någon annan beläggning på fixturen. Många gånger finns det en skruv på toppen av armaturen som håller på skuggan.

•PRY av yttre hylsan på uttaget med en skruvmejsel. Om det finns en knopp som fungerar ljuset, kan du behöva skruva det för hand innan du tar bort ärmen.

•Dra uttaget counter medurs för hand för att skilja det från fixturen. Dra uttaget upp tillräckligt långt för att få tillgång till sladdar fäst vid den.

•Skruva ur skruvarna på sockeln som säkrar de elektriska ledningarna. Ta bort kablarna och se till att de inte är slitna. Om de är, skär av ändarna med avbitare och strippa av en tum av isoleringen med hjälp av tråd strippor.

•Wrap kablarna runt skruvarna på uttaget och dra åt skruvarna. Montera uttaget och fixtur genom att vända processen du använde för att demontera det.