Hur man filtrerar bort fluor från kranvatten

Hur man filtrerar bort fluor från kranvatten

Beroende på var du bor, har fluor lagts till din vattenförsörjning för att förhindra karies och främja allmän munhygien. Det finns dock de som skulle föredra att inte konsumera fluor genom deras kranvatten och vill filtrera det ut. Filtrering av fluor från din vattenförsörjning kan ske med olika metoder.

Instruktioner

•Inköpt och installera ett vattenfilter som sysselsätter användningen av omvänd osmos. Omvänd osmos filter urval procentandel av fluor de ta bort--några ta bort bara 50% medan andra kan ta bort upp till 99%, så titta runt innan han gick över ett filter.

•Buy ett vattenfilter som använder aktiverad aluminiumoxid patroner och installera det på din kran. Dessa filter också filtrera ut andra smittämnen som arsenik och koldioxid men behöver ändras ofta.

•Inköpt och installera en vatten destillation enhet. Destillera vattnet tar bort de flesta, om inte alla, av fluor från ditt kranvatten. Tänk på att destillation system kan vara ganska dyr och kostar så mycket som $1600 eller mer.

•Inköpt specialitet jonbyteshartser eller ett bone char filter. Båda dessa alternativ kan vara kostsamt men båda filtrera effektivt fluor ur ditt kranvatten.