Hur man dödar Fungus Gnats på jordgubbar

Hur man dödar Fungus Gnats på jordgubbar

Fungus gnats är ihållande insekter som dras till fukt på och runt olika växter. Till skillnad från vissa andra gnats lämna fungus gnats ansvarsfrihet på växter och frukter. Denna ansvarsfrihet kan vända sig till mögel och så småningom dödar växten. Växter som växer frukter såsom jordgubbar är också mottagliga för dessa irriterande insekter. Mögeltillväxt kan förstöra dina jordgubbar. Inte behandlas kommer att gnats föröka sig och sprida sig till andra växter och frukter.

Instruktioner

•Fyll upp en sprayflaska med ekologisk insektsbekämpning tvål. Kontrollera att locket skruvas på tight.

•Spray jordgubbar med tvål. Om du har en jordgubbe växt, spraya hela växten och marken.

•Spray alla buggar på anläggningen eller på strawberry förpackningen.

•Ta bort någon plant blad eller jordgubbar med tecken på svampangrepp på dem.

•Skölj jordgubbar bra under kallt vatten innan du dricker.

•Var några jordgubbar eller jordgubbsplantor som är förorenat med svamp och skilja dem från de andra frukter och växter. Placera dem i plastpåsar och täta påsar tätt före bortskaffande av dem. Detta kommer att minska risken för spridning av svampen.

Tips & varningar

  • Täcka marken runt jordgubbsplantor med ett lager av sand för att fälla några larver.
  • Håll området runt jordgubbar eller plantera från fukt. Undvik övervattning anläggningen. Bara vatten när det behövs.
  • Använd inte kemiska insekt dödande lösningar på ätliga växter, frukter eller grönsaker.