Hur man byter HEPA-filtret på en Dyson DC14

Dyson DC14 är en uppskattad vapen i din städning arsenal. Att upprätthålla det rutinmässigt och ersätta slitna eller skadade delar är avgörande för dess funktion. Din DC14 har två filter. En av dessa är ett tvättbart filter och ligger på huvudet av cyklonen församlingen. Andra är efter motor HEPA-filtret. HEPA-filtret efter motor är utformat för att hålla livstiden av maskinen, kan omständigheter konspirerar för att bevisa motsatsen. Lär dig att ersätta detta filter och hålla din DC14 kör starkt.

Instruktioner

•Kontrollera att din Dyson DC14 är urkopplad. Tryck på knappen cyclone-release och lossa sedan bin från resten av maskinen. Cyklon-avtryckaren är samma knapp du trycker när du tar bort bin för att tömma den.

•Ställ in lagerplatsen åt sidan. Observera området på vakuum som basen av bin satt. Det här är omslaget till efter motor HEPA-filtret.

•Sätt en platt skruvmejsel under en av de tre spärrarna på sidorna av omslaget och bända försiktigt bort locket.

•Ta bort locket och HEPA efter motor filter inuti. Kassera det gamla filtret.

•Sätt en ersättning HEPA efter motor filter i filtret bostäder. Installera om locket med var och en av spärrarna arrangera i rak linje. Skjut ordentligt på omslaget att fästa.

•Sätt bin tillbaka på vakuum. Skjuta bin handtaget tillbaka mot vakuum att låsa bin på plats.