Hur man byter Garage dörren hjul

En garageport körs på spår och har rullarna som vägledning när det används. Ibland dessa rullarna slits och behöver bytas. Hjulet Kopplingsset är billiga och finns på de flesta järnaffärer och kan installeras i ungefär en timme.

Instruktioner

•Placera den 2-gånger-4 så att garageporten kommer att stödjas när du tar bort den gamla hjul och fäste. Se till att den 2-gånger-4 är samma höjd som garageporten.

•Ta bort det gamla fästet genom att lossa muttrar eller skruvar som håller den till dörren. Använda borren för enkel borttagning. Ta bort fästet och delar med sig för den nya installationen.

•Sätt nya fästet där man på dörren. Placera fästet så att den använder så många av de befintliga hål som möjligt. Om du måste borra ut alla nödvändiga hål med en borrmaskin.

•Hammer nya hjulet i fästet genom dess stud. Några parentes glida lättare och en hammare kan inte krävas. Dra inte åt muttern ned så att lämplig placering i spåret kan fastställas.

•Sätt rulla in i spåret och position fästet att fästa till hålen du redan etablerad i garageporten. Dra åt muttrar eller skruvar som kommer att hålla fästet till dörren.

•Ta bort den 2-gånger-4 stödja och dörr kan hänga under sin egen vikt. Öppna och stänga garageporten för att garantera en mjuk gång och dra ner den muttern som håller hjulet stud.