Hur man byter en tändare på en Whirlpool torktumlare

Hur man byter en tändare på en Whirlpool torktumlare

HotPoint gas torktumlare har en brännare inuti. Brännaren antänder gasen in enheten, skapar den värme som krävs för att torka dina kläder. En tändare skapar den gnista som tänder brännaren, eller kommer det att skapa en uppvärmd glöd. När tändare är felaktigt, skapar det inte den gnista eller varma glöd som antänder torktumlaren. Ersätta en tändare är inte en dyr reparation. Kontakta din lokala Hotpoint servicetekniker eller återförsäljare för reservdel.

Instruktioner

•Ta bort skruvarna från liten tillgång på panelen längst fram i torktumlaren. Dra ut panelen tillgång. Torktumlaren inställd på en hög inställning och slå på den. Ersätta tändare om det inte är en gnista eller en glöd.

•Lossa enheten från väggen.

•Starta gasventilen på baksidan av enheten till "off" läge för att stoppa flödet av gas.

•Skruva ur muttern som håller brännarsystem till gasventilen inuti torken. Ta bort de två skruvarna som håller den brännare församlingen inuti enheten. Dra brännarsystem ut.

•Dra på tändare kontakten tas bort från brännaren församlingen. Anslut den nya tändare och ersätta brännaren församlingen.