Hur man byter en septisk Tank utlopp baffel

Hur man byter en septisk Tank utlopp baffel

Slamavskiljare behandla anaerobt avloppsvatten, vilket skapar tre lager. Det översta lagret består av oljor, fetter och fetter. Det mellersta lagret består av vätska. Det nedersta lagret är en tung slam. Bafflar är installerade på slamavskiljare så att endast det mellersta lagret att lämna tanken. Konkreta bafflar korrodera på grund av vätesulfid gaser produceras i tanken. Plast bafflar kan brytas under slamavskiljare pumpning och underhåll. Septisk system underhåll leverantörer kommer att inspektera bafflar vid pumpning av tanken. Om tank bafflar är trasiga, måste de ersättas.

Instruktioner

•Ta bort manluckan täcka över septitank utloppsröret.

•Contract välrenommerade septisk system underhåll företag att pumpa ut septitank. Innehållet i tanken måste tas bort för full tillgång till outlet baffeln.

•Locate baffeln som täcker utloppsröret. Baffeln kan fästa på väggen i septitank eller knutna till röret själv. Bafflar är gjorda av plast eller betong.

•Saw plast utlopp baffel av röret med hjälp av en PVC såg. Om befintliga baffeln är konkreta, slå den återstående baffeln av tanken med en slägga.

•Prime baffel församlingen och outlet pipe med PVC primer.

•Använd PVC cement till baffel församlingen navet och utloppsröret.

•Tryck på baffeln församlingen på utloppsröret. Vrid baffel en fjärdedel varv tills nivå och hålla den på plats i 30 sekunder.

•Byt ut manluckan täcka över septitank.

Tips & varningar

  • Det är farligt att arbeta i en septitank. Använda säkerhetsutrustning.