Hur man byter en Honeywell programmerbar termostat

När termostaten i ditt hem är felaktigt, kan det kosta dig pengar i hem värme och kyla. Honeywell termostater är inget undantag. Lär dig hur man byter en Honeywell programmerbar termostat så du kan hålla ditt system igång effektivt.

Instruktioner

•Vrid kretsbrytaren till VVS-system utanför.

•Dra ut botten av Honeywell termostat och haka upp från flikarna låsning på monteringsplattan. Vissa Honeywell termostater glida upp och ur monteringsplattan.

•Label varje tråd med maskeringstejp. Skriv motsvarande, bokstäverna terminalen för varje tråd på bandet.

•Lossa terminalen skruvarna och ta bort trådarna från termostaten. Linda sladdar runt en penna eller stor spik att förhindra att trådarna hamnar i väggen hålrum.

•Ta bort skruvarna som säker monterings tavla på väggen. Infoga kablarna genom nya monteringsplattan och placera plattan spola på väggen. Säkra plattan på väggen med de medföljande skruvarna.

• Anslut kablarna till den nya Honeywell termostaten genom att koppla varje märkt tråd till på motsvarande bokstav på baksidan av termostaten. Dra åt varje terminal med hjälp av en skruvmejsel.

•Hook toppen av Honeywell termostat i flikarna högst upp på monteringsplattan. Fäst botten av termostaten på plats. Aktivera effektbrytaren på VVS-system.